Kontakty

Kontaktný formulár

11 + 13 =

NERO s.r.o.

Adresa:
Mierová 2163, 920 01 Hlohovec

Fakturačné údaje:
IČO: 31442935
DIČ: 2020396686
IČ DPH: SK2020396686

Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 3226/T

Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s.
IBAN : SK74 1100 0000 0026 2873 8069

Kontakty:
nero@nero.sk
Ing. Adam Villaris – projektový manažér: +421 905 749 445, villaris@nero.sk
Ing. Martin Fabian – projektant: +421 917 869 294, priprava@nero.sk
Andrea Chovančíková – back office: +421 905 749 446, sekretariat@nero.sk