Kontakty

Kontaktný formulár

13 + 8 =

NERO s.r.o.

Adresa:
Mierová 2163, 920 01 Hlohovec

Fakturačné údaje:
IČO: 31442935
DIČ: 2020396686
IČ DPH: SK2020396686

Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 3226/T

Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s.
IBAN : SK74 1100 0000 0026 2873 8069

Kontakty:
nero@nero.sk
Martin Študenc – výkonný riaditeľ: +421 908 036 638, studenc@nero.sk
Ing. Adam Villaris – projektový manažér: +421 905 749 445, villaris@nero.sk