Kontakty

Kontaktný formulár

10 + 10 =

NERO s.r.o.

Adresa:
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany

FA údaje:
IČO: 31442935
DIČ: 2020396686
IČ DPH: SK2020396686
Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s.
IBAN : SK74 1100 0000 0026 2873 8069

Kontakty:
nero@nero.sk
Martin Študenc – výkonný riaditeľ: +421 908 036 638, studenc@nero.sk
Adam Villaris – project manager: +421 905 749 445, villaris@nero.sk
www.nero.sk